U gaat verhuizen, en nu?

 • Huur oude woning en/of garage opzeggen
 • Leveranciers gas, water en licht, telefoon, televisie en internet vergelijken
 • Gas, water en licht aanvragen of verhuizen
 • Telefoon en internet aanvragen of verhuizen
 • Verhuisservice aanvragen bij Postnl (www.postnl.nl/verhuisservice)
 • Verzekeringspakket nakijken of deze nog voldoet eventueel nieuwe aanvragen, wijzigen of verhuizen
 • Informeren naar scholen, kinderopvang, openbaar vervoer, afvalverwerking en/of gemeentelijke bepalingen
 • Kinderen aanmelden bij nieuwe school
 • Oude school van de kinderen informeren
 • Gemeentegids en plattegrond aanvragen als u naar een andere gemeente verhuist
 • Hulp in en rondom het huis informeren over verhuizing en eventueel opzeggen
 • Verhuisdatum vastleggen
 • Verhuisverlof aanvragen bij werkgever
 • Informeren naar verhuisvergoeding bij werkgever en/of gemeente
 • Informeren naar huurtoeslag
 • Afspraken maken met nieuwe bewoners van uw oude woning (overname spullen en datum sleuteloverdracht)
 • Afspraken met de oude bewoners van uw nieuwe woning (overname spullen en datum sleuteloverdracht)
 • Maten opnemen nieuwe huis (Let op stopcontacten, lichtschakelaars en verwarmingsbuizen, -knoppen en –thermostaat)
 • Bij verbouw of restyling aannemer en/of schildersbedrijf zoeken
 • Vloerbedekking en gordijnen bestellen
 • Beginnen met opruimen, denk ook aan Marktplaats en kringloop, eventueel kunt u een container laten plaatsen informeer bij uw verhuizer voor de mogelijkheden
 • Eventueel postbus aanvragen of opzeggen
 • Informeren naar nieuwe huisarts, apotheek, tandarts etc.

Ongeveer 2 weken voor de verhuizing

 • Adreswijzigingen versturen
 • Eventuele huismeester inlichten over de verhuizing
 • Opvang regelen voor kinderen en huisdieren op de verhuisdag en eventueel de dag erna
 • Spaaractie inwisselen van plaatselijke winkeliers
 • In de buurt geleende spullen en bibliotheekboeken terugbrengen
 • Belangrijke papieren, die niet direct nodig zijn, en waardevolle bezittingen (tijdelijk) onderbrengen bij familie of opslaan in bankkluis
 • Het nieuwe huis schoonmaken en kamers merken of nummeren
 • Vaste lampen afhalen
 • Gordijnen afhalen
 • Spullen die u niet meer nodig heeft inpakken
 • Eten in huis halen voor de avond voor de verhuizing en voor de verhuisdag
 • Zorgen voor koffie en toebehoren in het oude en nieuwe huis
 • Grof vuil wegbrengen of op laten halen
 • Huisvuilcontainers van de oude woning legen en schoonmaken
 • Op oud en nieuw adres met buren en belanghebbende afspraken maken over de parkeerruimte voor de verhuiswagen en eventueel de verhuislift
 • Bedenken waar de meubels in het nieuwe huis moeten komen en nameten of het ook past

1 dag voor uw verhuizing

 • Koelkast en vriezer ontdooien en schoonmaken
 • Eventueel de meubels demonteren
 • Slinger uit de klok halen en de gewichten markeren
 • Plaats reserveren voor de verhuiswagen
 • Laatste spullen inpakken
 • Aparte doos of tas maken met sleutels, geld, medicijnen en belangrijke papieren.
 • Afscheid nemen van de buren
 • Indien mogelijk alvast lampen ophangen in de nieuwe woning

Verhuisdag

 • Gordijnen slaapkamer afhalen
 • Huis nakijken op achtergebleven spullen
 • Meterstanden opnemen
 • Gas en elektra afsluiten indien nodig
 • In de winter de waterleiding aftappen
 • Ramen en deuren sluiten en eventueel de ventilatie open zetten

Na aankomst in uw nieuwe woning

 • Alles zoveel mogelijk op de goede plek laten neerzetten
 • Eén kamer alvast bewoonbaar maken
 • Gordijnen van de slaapkamer ophangen
 • Uitgepakte spullen controleren op schade
 • Koelkast en vriezer één dag laten acclimatiseren

Na uw verhuizing

 • Alles uitpakken
 • Afspraak maken voor het ophalen van de lege verhuisdozen
 • Aangifte van adreswijziging doen bij uw gemeente of u inschrijven in de nieuwe gemeente
 • Eventueel nieuwe meubels aanschaffen
 • Na definitieve inrichting van het huis pas de spullen ophangen aan de muur